Zapytanie ofertowe nr 02/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 12 listopada 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wzmacniacza EPR” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

Image
The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Programme.
Image